Skip to content

UTSTÄLLNINGS- OCH CHAMPIONATREGLER GRUPP 10 Vinthundar

Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund, Sloughi, Whippet.

Särbestämmelser

För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97 https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf ), är championatregler inte fastställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Certifikat

Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruksklass (bkl)

För samtliga raser i grupp 10 arrangeras bruksklass. Följande krav gäller för deltagande i bruksklass: samtliga raser i grupp 10. Placering inom den övre halvan av resultatlistan vid minst två nationella och/eller internationella Lure Coursing eller Races prov. Om sådana placeringar har skett vid Lure Coursing prov ska dessutom minst 75 % av maxpoängen ha uppnåtts. Resultat från veteran och sprinter klasser är inte giltiga. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista provtillfället. Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh samtliga raser i grupp 10. Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Tillägg: Hund som före 2012-01-01 erhållit minst tre certifikat på länsklubbsutställning ska erhålla minst ett Ck efter 2012-01-01.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion:

  • då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion:
  • då hunden erhållit ett certifikat i Sverige oavsett ålder. För raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh

Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

Tilldelas hund som erhållit fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

Svenskt lure coursing championat, SE LCCh

Tilldelas hund som erhållit tre certifikat på lure coursingprov i Sverige erövrade under minst två kalenderår samt lägst good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

SE LCCh (oavsett variant), tilläggskrav för lure coursingchampion i nordiskt land Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt lure coursingchampionat i något nordisk land tilldelas svenskt lure coursingchampionat: • då hunden erhållit en championatgrundande provmerit i Sverige.

Nordiskt lure coursing championat, Nord LCCh

Tilldelas hund som erhållit godkänt lure coursing championat i tre av de nordiska länderna.

International Races Champion C.I.C. (motsvarar tidigare Int LCCH)

Tilldelas hund som erhållit minst två CACIL alternativt ett CACIL och två Reserv CACIL utdelade i minst två länder, samt lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning i unghunds-, bruks-, öppen- eller championklass på internationell utställning. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIL/Reserv CACIL.

International Beauty and Performance Champion C.I.B.P.

Tilldelas hund som erhållit minst två CACIB alternativt ett CACIB och två Reserv CACIB utdelade i minst två länder av minst två olika domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB/Reserv CACIB. Dessutom ska hunden ha deltagit i minst tre CACIL (internationell lure coursing eller races) prov och tilldelats minst ett CACIL alternativt två Reserv CACIL. Observera: Endast raser som tillhör grupp 10 äger rätt att föreslås CACIL på internationellt lure coursingprov.

Övriga championat

Se sidan 89-94. (https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf )

UTSTÄLLNINGS- OCH CHAMPIONATREGLER GRUPP 10 Vinthundar

Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Magyar agar, Saluki, Skotsk hjorthund, Sloughi, Whippet.

Särbestämmelser

För ras, som ännu inte fått klubbtillhörighet (se sidan 97 https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf ), är championatregler inte fastställda och särbestämmelser kan tillkomma.

Certifikat

Certifikat utdelas alltid i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruksklass (bkl)

För samtliga raser i grupp 10 arrangeras bruksklass. Följande krav gäller för deltagande i bruksklass: samtliga raser i grupp 10. Placering inom den övre halvan av resultatlistan vid minst två nationella och/eller internationella Lure Coursing eller Races prov. Om sådana placeringar har skett vid Lure Coursing prov ska dessutom minst 75 % av maxpoängen ha uppnåtts. Resultat från veteran och sprinter klasser är inte giltiga. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista provtillfället. Utlandsägd hund som innehar Working class certificate (wcc) äger rätt att deltaga i bruksklass.

Championat

Svenskt utställningschampionat, SE UCh samtliga raser i grupp 10. Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Tillägg: Hund som före 2012-01-01 erhållit minst tre certifikat på länsklubbsutställning ska erhålla minst ett Ck efter 2012-01-01.

SE UCh, tilläggskrav för utländsk utställningschampion

Hund som redan uppnått av SKK godkänt nationellt utställningschampionat i utomnordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion:

  • då hunden erhållit ett certifikat i Sverige tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag. Hund som redan uppnått godkänt nationellt utställningschampionat i något nordiskt land tilldelas titeln svensk utställningschampion:
  • då hunden erhållit ett certifikat i Sverige oavsett ålder. För raser där provmerit krävs ska dessa vara uppfyllda enligt krav för SE UCh.

Nordiskt utställningschampionat, Nord UCh

Tilldelas hund som erhållit godkänt utställningschampionat i tre av de nordiska länderna.

International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh)

Tilldelas hund som erhållit fyra CACIB utdelade i minst tre länder av minst tre domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB.

Svenskt lure coursing championat, SE LCCh

Tilldelas hund som erhållit tre certifikat på lure coursingprov i Sverige erövrade under minst två kalenderår samt lägst good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

SE LCCh (oavsett variant), tilläggskrav för lure coursingchampion i nordiskt land Hund som redan uppnått motsvarande godkänt nationellt lure coursingchampionat i något nordisk land tilldelas svenskt lure coursingchampionat: • då hunden erhållit en championatgrundande provmerit i Sverige.

Nordiskt lure coursing championat, Nord LCCh

Tilldelas hund som erhållit godkänt lure coursing championat i tre av de nordiska länderna.

International Races Champion C.I.C. (motsvarar tidigare Int LCCH)

Tilldelas hund som erhållit minst två CACIL alternativt ett CACIL och två Reserv CACIL utdelade i minst två länder, samt lägst Very good eller 2:a pris i kvalitetsbedömning i unghunds-, bruks-, öppen- eller championklass på internationell utställning. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIL/Reserv CACIL.

International Beauty and Performance Champion C.I.B.P.

Tilldelas hund som erhållit minst två CACIB alternativt ett CACIB och två Reserv CACIB utdelade i minst två länder av minst två olika domare. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan första och sista CACIB/Reserv CACIB. Dessutom ska hunden ha deltagit i minst tre CACIL (internationell lure coursing eller races) prov och tilldelats minst ett CACIL alternativt två Reserv CACIL. Observera: Endast raser som tillhör grupp 10 äger rätt att föreslås CACIL på internationellt lure coursingprov.

Övriga championat

Se sidan 89-94. (https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/broschyrer/utstallnings-och-championatregler-t35.pdf )