Skip to content

Färger

Enligt vår standard så är alla färger tillåtna på afghanhundar. Men rent genetiskt finns vissa regler. Färgen kan antingen vara dominant, vilket innebär att anlag från en förälder räcker för att färgen skall synas. Är den recessiv betyder det att anlag krävs från båda föräldrarna. Däremot är vita tecken på huvudet eller vit krage i högsta grad oönskat.

Grundfärger
Svart (Dominant)
Guld/mask (Recessivt i förhållande till svart)
Black/tan (Recessivt i förhållande till de båda övriga grundfärgerna)

Tilläggsfärger
Avblekningseffekt (Recessivt)
Brindle (Dominant)

Så här ser det ut

Grundfärger Avblekningseffekt Brindle
Svart Blå, allt från ljusblått till brunaktigt Syns inte på svart
Guld/mask Crème, allt från nästan vitt till ”rosa” Brindle på alla ljusa partier
Black/tan Domino, alla nyanser från vit med ljusblå sadel och “mussepiggmask” till brun med svart teckning Black/brindle, brindle på alla partier, som inte redan är svarta

Brindle syns inte på blå hundar, eftersom avblekningseffekten på brindle också blir blå, men på en crèmefärgad eller dominofärgad hund syns brindleanlaget som blåfärgade ”ränder”. Man talar då om blåbrindle, dominobrindle, eller man använder kanske mer exotiska benämningar som oyster- (ostron) eller champagnebrindle. Vill man kan man kalla svart för charcoal (stenkol), black/tan med mycket ljus tanfärg för black/silver, en ljus guld för silver/mask osv.
Det finns inga ”officiella” benämningar, man kan kalla färgerna som man vill.

Ett kuriosum är dock, att färgen ”domino”, som bara heter så på afghan, men annars är samma färg som kallas grizzle på saluki t.ex, har fått sitt namn efter en svensk hund som hette Tanjores Domino. Efter en fantastisk karriär i Sverige såldes Domino till USA i slutet av 50-talet, där han genom sina stora framgångar kom att ge färgen ”ett ansikte”. Hunden Domino finns med i princip i alla våra stamtavlor och de flesta dominofärgade hundar vi ser i Sverige i dag har nog fått sitt färganlag just från Domino själv.

Detta är en mycket enkel beskrivning av de grundläggande färgernas nedärvning hos afghan. Varför en guldfärgad hund kan vara allt från nästan mahognyröd till ljust ljust beige, varför masken kan bestå av allt från endast en mörk rand kring nosen till svart långt upp i pannan, varför sadeln ibland är helt ljus, för att på en annan hund vara lika svart som masken kan vi inte reda ut här, eftersom genetiken bakom detta är alldeles för komplicerad. Vi kan dock glädja oss åt att alla färger är tillåtna och att ingen färg är att föredra framför en annan. Det enda vi aldrig ser är pigmentlösa – vita – fläckar, men inte ens det är diskvalificerande, bara ”mindre önskvärt”.

Hjälp oss att göra den här sidan bättre genom att skicka in bilder som respresenterar de olika färgerna. Vi söker en uppställningsbild och en huvudbild framifrån till varje färg. Glöm inte att fotograf ska anges. Maila till webmaster [at] svenskaafghanhundklubben.se

Länkar

Tips! Maud har tidigare skrivit en artikel i vår tidning:
👉 https://svenskaafghanhundklubben.se/wp-content/uploads/2016/11/SVA-Arsbok-2020.pdf

Vill du veta mer?
👉 Dog coat colour genetics
http://www.doggenetics.co.uk

👉 Coats & Colors
coatsandcolors.com

👉 Facebook Coat color and genetics:
https://www.facebook.com/groups/CoatColorAndGenetics

👉 Facebook: Sighthound colours:
https://www.facebook.com/groups/328702477140963

👉 Facebook: Färggenetik hos hundar:
https://www.facebook.com/groups/1468981753333320

Vill du testa din hund?
👉 MyDogDNA
https://mydogdna.com

👉 Wisdom panel
https://www.wisdompanel.com/en-gb/about-traits

👉 Embark
https://embarkvet.com/products/dog-traits/traits-list/

👉 UC Davies
https://vgl.ucdavis.edu/panel/dog-coat-color-basic-panel

fritz1

Färger

Enligt vår standard så är alla färger tillåtna på afghanhundar. Men rent genetiskt finns vissa regler. Färgen kan antingen vara dominant, vilket innebär att anlag från en förälder räcker för att färgen skall synas. Är den recessiv betyder det att anlag krävs från båda föräldrarna. Däremot är vita tecken på huvudet eller vit krage i högsta grad oönskat.

Grundfärger
Svart (Dominant)
Guld/mask (Recessivt i förhållande till svart)
Black/tan (Recessivt i förhållande till de båda övriga grundfärgerna)

Tilläggsfärger
Avblekningseffekt (Recessivt)
Brindle (Dominant)

Så här ser det ut

Grundfärger Avblekningseffekt Brindle
Svart Blå, allt från ljusblått till brunaktigt Syns inte på svart
Guld/mask Crème, allt från nästan vitt till ”rosa” Brindle på alla ljusa partier
Black/tan Domino, alla nyanser från vit med ljusblå sadel och “mussepiggmask” till brun med svart teckning Black/brindle, brindle på alla partier, som inte redan är svarta

Brindle syns inte på blå hundar, eftersom avblekningseffekten på brindle också blir blå, men på en crèmefärgad eller dominofärgad hund syns brindleanlaget som blåfärgade ”ränder”. Man talar då om blåbrindle, dominobrindle, eller man använder kanske mer exotiska benämningar som oyster- (ostron) eller champagnebrindle. Vill man kan man kalla svart för charcoal (stenkol), black/tan med mycket ljus tanfärg för black/silver, en ljus guld för silver/mask osv.
Det finns inga ”officiella” benämningar, man kan kalla färgerna som man vill.

Ett kuriosum är dock, att färgen ”domino”, som bara heter så på afghan, men annars är samma färg som kallas grizzle på saluki t.ex, har fått sitt namn efter en svensk hund som hette Tanjores Domino. Efter en fantastisk karriär i Sverige såldes Domino till USA i slutet av 50-talet, där han genom sina stora framgångar kom att ge färgen ”ett ansikte”. Hunden Domino finns med i princip i alla våra stamtavlor och de flesta dominofärgade hundar vi ser i Sverige i dag har nog fått sitt färganlag just från Domino själv.

Detta är en mycket enkel beskrivning av de grundläggande färgernas nedärvning hos afghan. Varför en guldfärgad hund kan vara allt från nästan mahognyröd till ljust ljust beige, varför masken kan bestå av allt från endast en mörk rand kring nosen till svart långt upp i pannan, varför sadeln ibland är helt ljus, för att på en annan hund vara lika svart som masken kan vi inte reda ut här, eftersom genetiken bakom detta är alldeles för komplicerad. Vi kan dock glädja oss åt att alla färger är tillåtna och att ingen färg är att föredra framför en annan. Det enda vi aldrig ser är pigmentlösa – vita – fläckar, men inte ens det är diskvalificerande, bara ”mindre önskvärt”.

Hjälp oss att göra den här sidan bättre genom att skicka in bilder som respresenterar de olika färgerna. Vi söker en uppställningsbild och en huvudbild framifrån till varje färg. Glöm inte att fotograf ska anges. Maila till webmaster [at] svenskaafghanhundklubben.se

Länkar

Tips! Maud har tidigare skrivit en artikel i vår tidning:
👉 https://svenskaafghanhundklubben.se/wp-content/uploads/2016/11/SVA-Arsbok-2020.pdf

Vill du veta mer?
👉 Dog coat colour genetics
http://www.doggenetics.co.uk

👉 Coats & Colors
coatsandcolors.com

👉 Facebook Coat color and genetics:
https://www.facebook.com/groups/CoatColorAndGenetics

👉 Facebook: Sighthound colours:
https://www.facebook.com/groups/328702477140963

👉 Facebook: Färggenetik hos hundar:
https://www.facebook.com/groups/1468981753333320

Vill du testa din hund?
👉 MyDogDNA
https://mydogdna.com

👉 Wisdom panel
https://www.wisdompanel.com/en-gb/about-traits

👉 Embark
https://embarkvet.com/products/dog-traits/traits-list/

👉 UC Davies
https://vgl.ucdavis.edu/panel/dog-coat-color-basic-panel

fritz1

Senast uppdaterat

Kommande aktiviteter