Skip to content

Årslistor

Här kan du se listorna över årets afghanhundar, både vad gäller utställning och lure coursing. Någon gång i mitten på året kommer en preliminär lista. Denna lista är inte fullständig då det ofta fattas resultat, den är bara till för att få en uppfattning om hur det ligger till.

ÅRETS UTSTÄLLNINGSAFGHAN

202320222021 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

ÅRETS LC-AFGHAN

20232022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

Regler för deltagande
För att få delta i lure coursing prov finns krav på medlemskap i Svenska Vinthundklubben.  Svenska Afghanhundklubbens årslista för årets LC-Afghan gäller endast för svenskregistrerade hundar. En revidering av poängräkningen gäller fr o m 2023.

Hur räknas listorna ut?
1. Varje hund som deltar i provet får 0,5 poäng för varje slagen hund i lopp 1. Naturligtvis måste hunden ha godkänt prov för att erhålla poäng.

2. Hundar som placerat sig 1 – 10 erhåller extra poäng i en fallande skala.
1:a plats 25 poäng
2:a plats 22 poäng
3:e plats 19 poäng osv till och med 10:e plats 2 poäng
Från 11:e plats och nedåt erhåller hundarna inga placeringspoäng.

I årslistan för SvA räknas CACIL- och CSS-klasserna ihop till skillnad mot vad som gäller för VM-listan! Max fyra prov får medräknas!

Poängräkning för årets utställningshane/tik räknas ut så här Hundar med placering i bästa hanhunds- respektive bästa tik klass på svenska utställningar får poäng enligt följande:
BH-1/BT-1: 12 poäng
BH-2/BT-2: 7 poäng
BH-3/BT-3: 5 poäng
BH-4/BT-4: 3 poäng
Alla placerade får dessutom 1 poäng extra för varje deltagande hund inom rasen (hanar+tikar), ej valpar, upp till och med 20 hundar. Därefter 1 poäng extra för varje helt tiotal (10), deltagande hundar.
BIR vinnaren tilldelas ytterligare 5 poäng. De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas. Samma domare får bara räknas 1 gång.

Poängtilldelning med 50 st deltagande hundar blir följande enligt denna beräkningsmodell
BIR 40 poäng (12+20+5+3)
BIM 35 poäng (12+20+3)
BH-2/BT-2 30 poäng (7+20+3)
BH-3/BT-3 28 poäng (5+20+3)
BH-4/BT-4 26 poäng: (3+20+3)

Den hund, oavsett kön som kommit upp till flesta poäng får utmärkelsen ”Årets Afghan XXXX” och den hunden av motsatta könet får titeln ”Årets Afghanhane/tik xxxx”. (Placeringar 1-10)

Hunden måste vara svenskregistrerad och minst 1 av ägarna måste vara medlem i Svenska Afghanhundklubben. För att resultaten ska gälla från 1 januari måste medlemsavgiften vara betald senast 31 januari, därefter gäller betalningsdatum.

Bästa veteran
Veteraner tävlar i denna kategori endast från veteranklass, enligt SKK:s regler.
Veteraner som inte placerar sig i bästa hane/tikklass men placerar sig i veterankonkurrensklassen med CK får poäng enligt följande:
Bästa hane/tik veterankonkurrensklass:
1: 12 poäng
2: 7 poäng
3: 5 poäng
4: 3 poäng
De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas.
Den veteran, oavsett kön som kommit upp i flest poäng får utnämnelse ”Årets Veteran xxxx” (Placering 1-10).

Bästa unghund
Unghund tävlar i denna kategori tom den dagen de fyller två år (enligt SKK:s regler), det spelar ingen roll vilken klass hunden tävlar i.
Dessa plockas ut på bästa hane/tik listan oavsett placering och kan således finnas både högt upp som långt ner på listan.
De 7 bästa utställningarna räknas.
Den unghund, oavsett kön som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ”Årets Unghund xxxx”. (Placeringar 1-10)

Bästa uppfödare
Denna kategori baseras på poängen enligt bästa hane/tik.
De 5 bästa hundarna räknas från max 7 st utställningar.
Måste vara minst 2 individer ur minst en kull.
Den uppfödare, som tilldelas flest poäng får utnämnelsen ”Årets Uppfödare xxxx”. Placeringar (1-10)

Bästa avelshane/tik
Denna kategori baseras på poäng enligt bästa hane/tik.
Avelshanar får räkna fem avkommor med flest poäng (max 7 utställningar) ur minst två kombinationer.
Avelstiken får räkna fem avkommor med flest poäng ( max 7 utställningar) på minst två individer, ur minst en kull.
Den hanhund, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelshane xxxx”.
Den tik, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelstik xxxx ” (placeringar 1-10).
Avelshundar behöver ej vara ägda av medlemmar i Svenska Afghanhundklubben.

Årslistor

Här kan du se listorna över årets afghanhundar, både vad gäller utställning och lure coursing. Någon gång i mitten på året kommer en preliminär lista. Denna lista är inte fullständig då det ofta fattas resultat, den är bara till för att få en uppfattning om hur det ligger till.

ÅRETS UTSTÄLLNINGSAFGHAN

202320222021 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

ÅRETS LC-AFGHAN

20232022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

Regler för deltagande
För att få delta i lure coursing prov finns krav på medlemskap i Svenska Vinthundklubben.  Svenska Afghanhundklubbens årslista för årets LC-Afghan gäller endast för svenskregistrerade hundar. En revidering av poängräkningen gäller fr o m 2023.

Hur räknas listorna ut?
1. Varje hund som deltar i provet får 0,5 poäng för varje slagen hund i lopp 1. Naturligtvis måste hunden ha godkänt prov för att erhålla poäng.

2. Hundar som placerat sig 1 – 10 erhåller extra poäng i en fallande skala.
1:a plats 25 poäng
2:a plats 22 poäng
3:e plats 19 poäng osv till och med 10:e plats 2 poäng
Från 11:e plats och nedåt erhåller hundarna inga placeringspoäng.

I årslistan för SvA räknas CACIL- och CSS-klasserna ihop till skillnad mot vad som gäller för VM-listan! Max fyra prov får medräknas!

Poängräkning för årets utställningshane/tik räknas ut så här Hundar med placering i bästa hanhunds- respektive bästa tik klass på svenska utställningar får poäng enligt följande:
BH-1/BT-1: 12 poäng
BH-2/BT-2: 7 poäng
BH-3/BT-3: 5 poäng
BH-4/BT-4: 3 poäng
Alla placerade får dessutom 1 poäng extra för varje deltagande hund inom rasen (hanar+tikar), ej valpar, upp till och med 20 hundar. Därefter 1 poäng extra för varje helt tiotal (10), deltagande hundar.
BIR vinnaren tilldelas ytterligare 5 poäng. De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas. Samma domare får bara räknas 1 gång.

Poängtilldelning med 50 st deltagande hundar blir följande enligt denna beräkningsmodell
BIR 40 poäng (12+20+5+3)
BIM 35 poäng (12+20+3)
BH-2/BT-2 30 poäng (7+20+3)
BH-3/BT-3 28 poäng (5+20+3)
BH-4/BT-4 26 poäng: (3+20+3)

Den hund, oavsett kön som kommit upp till flesta poäng får utmärkelsen ”Årets Afghan XXXX” och den hunden av motsatta könet får titeln ”Årets Afghanhane/tik xxxx”. (Placeringar 1-10)

Hunden måste vara svenskregistrerad och minst 1 av ägarna måste vara medlem i Svenska Afghanhundklubben. För att resultaten ska gälla från 1 januari måste medlemsavgiften vara betald senast 31 januari, därefter gäller betalningsdatum.

Bästa veteran
Veteraner tävlar i denna kategori endast från veteranklass, enligt SKK:s regler.
Veteraner som inte placerar sig i bästa hane/tikklass men placerar sig i veterankonkurrensklassen med CK får poäng enligt följande:
Bästa hane/tik veterankonkurrensklass:
1: 12 poäng
2: 7 poäng
3: 5 poäng
4: 3 poäng
De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas.
Den veteran, oavsett kön som kommit upp i flest poäng får utnämnelse ”Årets Veteran xxxx” (Placering 1-10).

Bästa unghund
Unghund tävlar i denna kategori tom den dagen de fyller två år (enligt SKK:s regler), det spelar ingen roll vilken klass hunden tävlar i.
Dessa plockas ut på bästa hane/tik listan oavsett placering och kan således finnas både högt upp som långt ner på listan.
De 7 bästa utställningarna räknas.
Den unghund, oavsett kön som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ”Årets Unghund xxxx”. (Placeringar 1-10)

Bästa uppfödare
Denna kategori baseras på poängen enligt bästa hane/tik.
De 5 bästa hundarna räknas från max 7 st utställningar.
Måste vara minst 2 individer ur minst en kull.
Den uppfödare, som tilldelas flest poäng får utnämnelsen ”Årets Uppfödare xxxx”. Placeringar (1-10)

Bästa avelshane/tik
Denna kategori baseras på poäng enligt bästa hane/tik.
Avelshanar får räkna fem avkommor med flest poäng (max 7 utställningar) ur minst två kombinationer.
Avelstiken får räkna fem avkommor med flest poäng ( max 7 utställningar) på minst två individer, ur minst en kull.
Den hanhund, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelshane xxxx”.
Den tik, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelstik xxxx ” (placeringar 1-10).
Avelshundar behöver ej vara ägda av medlemmar i Svenska Afghanhundklubben.