Skip to content
Menu

Årslistor

Här kan du se listorna över årets afghanhundar, både vad gäller utställning och lure coursing. Någon gång i mitten på året kommer en preliminär lista. Denna lista är inte fullständig då det ofta fattas resultat, den är bara till för att få en uppfattning om hur det ligger till.

ÅRETS UTSTÄLLNINGSAFGHAN

2021 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

ÅRETS LC-AFGHAN

2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

Regler för deltagande
För att få tävla om Svenska Afghanhundklubbens utmärkelse, ”Årets Utställningsafghan” samt i övriga kategorier krävs att minst en ägare än medlem i Svenska Afghanhundklubben. Medlemsåret löper på kalenderår, dvs. 1 januari – 31 december. För att få tillgodoräkna sig poäng på sin hund krävs att medlemskapet är betald innan 31 januari för att gälla från 1 januari. Därefter gäller betalningsdag. Hundens skall vara svenskregistrerad. Poäng räknas från alla SKK:s nationella och internationella utställningar, alla vinthundklubbens officiella utställningar samt Svenska Afghanhundklubbens utställningar.

Hur räknas listorna ut?
Bästa Veteran och Bästa Nykomling tas bort när det gäller LC.
Revidering av SvAs poängberäkning för årets LC-afghan fr o m 20220101
Årslistan för lure coursing baseras på afghanhundarnas slutsumma på max fem av SvVKs prov. Årets LC-afghan räknas ut enligt följande:
Afghanhund 1: har startat på tre prov med följande resultat: 298 p, 315 p, 325 p = 938 slutpoäng
Afghanhund 2: har också startat på tre prov med följande resultat: 315 p, 296 p, 335 p = 946 slutpoäng.
I detta fall kommer afghanhund 2 placeras före afghanhund 1 på årslistan.

Poängräkning för årets utställningshane/tik räknas ut så här Hundar med placering i bästa hanhunds- respektive bästa tik klass på svenska utställningar får poäng enligt följande:
BH-1/BT-1: 12 poäng
BH-2/BT-2: 7 poäng
BH-3/BT-3: 5 poäng
BH-4/BT-4: 3 poäng
Alla placerade får dessutom 1 poäng extra för varje deltagande hund inom rasen (hanar+tikar), ej valpar, upp till och med 20 hundar. Därefter 1 poäng extra för varje helt tiotal (10), deltagande hundar.
BIR vinnaren tilldelas ytterligare 5 poäng. De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas. Samma domare får bara räknas 1 gång.

Poängtilldelning med 50 st deltagande hundar blir följande enligt denna beräkningsmodell
BIR 40 poäng (12+20+5+3)
BIM 35 poäng (12+20+3)
BH-2/BT-2 30 poäng (7+20+3)
BH-3/BT-3 28 poäng (5+20+3)
BH-4/BT-4 26 poäng: (3+20+3)

Den hund, oavsett kön som kommit upp till flesta poäng får utmärkelsen “Årets Afghan XXXX” och den hunden av motsatta könet får titeln “Årets Afghanhane/tik xxxx”. (Placeringar 1-10)

Bästa veteran
Veteraner tävlar i denna kategori endast från veteranklass, enligt SKK:s regler.
Veteraner som inte placerar sig i bästa hane/tikklass men placerar sig i veterankonkurrensklassen med CK får poäng enligt följande:
Bästa hane/tik veterankonkurrensklass:
1: 12 poäng
2: 7 poäng
3: 5 poäng
4: 3 poäng
De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas.
Den veteran, oavsett kön som kommit upp i flest poäng får utnämnelse ”Årets Veteran xxxx” (Placering 1-10).

Bästa unghund
Unghund tävlar i denna kategori tom den dagen de fyller två år (enligt SKK:s regler), det spelar ingen roll vilken klass hunden tävlar i.
Dessa plockas ut på bästa hane/tik listan oavsett placering och kan således finnas både högt upp som långt ner på listan.
De 7 bästa utställningarna räknas.
Den unghund, oavsett kön som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ”Årets Unghund xxxx”. (Placeringar 1-10)

Bästa uppfödare
Denna kategori baseras på poängen enligt bästa hane/tik.
De 5 bästa hundarna räknas från max 7 st utställningar.
Måste vara minst 2 individer ur minst en kull.
Den uppfödare, som tilldelas flest poäng får utnämnelsen ”Årets Uppfödare xxxx”. Placeringar (1-10)

Bästa avelshane/tik
Denna kategori baseras på poäng enligt bästa hane/tik.
Avelshanar får räkna fem avkommor med flest poäng (max 7 utställningar) ur minst två kombinationer.
Avelstiken får räkna fem avkommor med flest poäng ( max 7 utställningar) på minst två individer, ur minst en kull.
Den hanhund, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelshane xxxx”.
Den tik, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelstik xxxx ” (placeringar 1-10).
Avelshundar behöver ej vara ägda av medlemmar i Svenska Afghanhundklubben.

Årslistor

Här kan du se listorna över årets afghanhundar, både vad gäller utställning och lure coursing. Någon gång i mitten på året kommer en preliminär lista. Denna lista är inte fullständig då det ofta fattas resultat, den är bara till för att få en uppfattning om hur det ligger till.

ÅRETS UTSTÄLLNINGSAFGHAN

2021 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

ÅRETS LC-AFGHAN

2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 201620152014201320122011201020092008200720062005

Regler för deltagande
För att få tävla om Svenska Afghanhundklubbens utmärkelse, ”Årets Utställningsafghan” samt i övriga kategorier krävs att minst en ägare än medlem i Svenska Afghanhundklubben. Medlemsåret löper på kalenderår, dvs. 1 januari – 31 december. För att få tillgodoräkna sig poäng på sin hund krävs att medlemskapet är betald innan 31 januari för att gälla från 1 januari. Därefter gäller betalningsdag. Hundens skall vara svenskregistrerad. Poäng räknas från alla SKK:s nationella och internationella utställningar, alla vinthundklubbens officiella utställningar samt Svenska Afghanhundklubbens utställningar.

Hur räknas listorna ut?
Bästa Veteran och Bästa Nykomling tas bort när det gäller LC.
Revidering av SvAs poängberäkning för årets LC-afghan fr o m 20220101
Årslistan för lure coursing baseras på afghanhundarnas slutsumma på max fem av SvVKs prov. Årets LC-afghan räknas ut enligt följande:
Afghanhund 1: har startat på tre prov med följande resultat: 298 p, 315 p, 325 p = 938 slutpoäng
Afghanhund 2: har också startat på tre prov med följande resultat: 315 p, 296 p, 335 p = 946 slutpoäng.
I detta fall kommer afghanhund 2 placeras före afghanhund 1 på årslistan.

Poängräkning för årets utställningshane/tik räknas ut så här Hundar med placering i bästa hanhunds- respektive bästa tik klass på svenska utställningar får poäng enligt följande:
BH-1/BT-1: 12 poäng
BH-2/BT-2: 7 poäng
BH-3/BT-3: 5 poäng
BH-4/BT-4: 3 poäng
Alla placerade får dessutom 1 poäng extra för varje deltagande hund inom rasen (hanar+tikar), ej valpar, upp till och med 20 hundar. Därefter 1 poäng extra för varje helt tiotal (10), deltagande hundar.
BIR vinnaren tilldelas ytterligare 5 poäng. De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas. Samma domare får bara räknas 1 gång.

Poängtilldelning med 50 st deltagande hundar blir följande enligt denna beräkningsmodell
BIR 40 poäng (12+20+5+3)
BIM 35 poäng (12+20+3)
BH-2/BT-2 30 poäng (7+20+3)
BH-3/BT-3 28 poäng (5+20+3)
BH-4/BT-4 26 poäng: (3+20+3)

Den hund, oavsett kön som kommit upp till flesta poäng får utmärkelsen “Årets Afghan XXXX” och den hunden av motsatta könet får titeln “Årets Afghanhane/tik xxxx”. (Placeringar 1-10)

Bästa veteran
Veteraner tävlar i denna kategori endast från veteranklass, enligt SKK:s regler.
Veteraner som inte placerar sig i bästa hane/tikklass men placerar sig i veterankonkurrensklassen med CK får poäng enligt följande:
Bästa hane/tik veterankonkurrensklass:
1: 12 poäng
2: 7 poäng
3: 5 poäng
4: 3 poäng
De bästa resultaten från max 7 st utställningar räknas.
Den veteran, oavsett kön som kommit upp i flest poäng får utnämnelse ”Årets Veteran xxxx” (Placering 1-10).

Bästa unghund
Unghund tävlar i denna kategori tom den dagen de fyller två år (enligt SKK:s regler), det spelar ingen roll vilken klass hunden tävlar i.
Dessa plockas ut på bästa hane/tik listan oavsett placering och kan således finnas både högt upp som långt ner på listan.
De 7 bästa utställningarna räknas.
Den unghund, oavsett kön som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ”Årets Unghund xxxx”. (Placeringar 1-10)

Bästa uppfödare
Denna kategori baseras på poängen enligt bästa hane/tik.
De 5 bästa hundarna räknas från max 7 st utställningar.
Måste vara minst 2 individer ur minst en kull.
Den uppfödare, som tilldelas flest poäng får utnämnelsen ”Årets Uppfödare xxxx”. Placeringar (1-10)

Bästa avelshane/tik
Denna kategori baseras på poäng enligt bästa hane/tik.
Avelshanar får räkna fem avkommor med flest poäng (max 7 utställningar) ur minst två kombinationer.
Avelstiken får räkna fem avkommor med flest poäng ( max 7 utställningar) på minst två individer, ur minst en kull.
Den hanhund, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelshane xxxx”.
Den tik, som tilldelats flest poäng får utnämnelsen ” Årets Avelstik xxxx ” (placeringar 1-10).
Avelshundar behöver ej vara ägda av medlemmar i Svenska Afghanhundklubben.