REVIDERING AV RAS!

I år har klubben revidering av RAS, rasspecifika avelsstrategier, nedan finner du en länk till klubbens förslag på revideringen av RAS. Eventuella synpunkter eller åsikter ska vara SVAs sekreterare tillhanda senast 15/9-22 och skickas till: sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se Klicka på bilden nedan för att komma till det fullständiga dokumentet.

RAS Framsida

Obligatorisk mätning av afghanhundar 2020-2022

Mätning av afghanhundarna kommer att ge en nulägesbeskrivning av hur väl hundarna överensstämmer med rasstandarden, och kommer, förhoppningsvis, att ge ett bra underlag för uppdateringen av RAS.

Välkommen till Svenska Afghanhundklubben

Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sverige. Här på vår hemsida kan du hitta massor med information om både klubben och rasen. Vi har också information om utställning och lure coursing. Under aktiviteter finns kalender och resultat för utställning coh lure coursing, även årslistor och övriga aktiviteter.  Varje år anordnar klubben två rasspecialer.
Besök oss gärna på Facebook >>