INTRESSERAD AV PÄLSVÅRDSKURS i Skåne i februari?

Hör av er till Christina Gustavsson 073-8446303 så får ni veta mer!

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2022

Vi hälsar alla medlemmar i Svenska Afghanhundklubben välkomna till
ÅRSMÖTE söndagen den 13 mars 2022 kl 11.00
Årsmötet kommer att vara digitalt och det enda som krävs av medlemmarna är att betala medlemsavgiften samt anmäla sitt deltagande SENAST den 6 mars 2022 till kassor@svenskaafghanhundklubben.se.
Alla som anmält sig till mötet kommer att få information via mail angående hur deltagandet kommer att genomföras.
Motioner och skrivelser måste vara styrelsen tillhanda senast 20/2 2022, via mail till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se, alternativt via post till:
Birgitta Strömberg, Oskar Baeckströms väg 9, 129 35 Hägersten.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast den 6 mars 2022.

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022!
Medlemsavgifter 2022
Fullbetalande medlem: 250 kr
Valpgåvomedlemskap: 75 kr
Familjemedlemskap: 25 kr
Utländska medlemmar: 300 kr
Valpgåvomedlemskap utland 100 kr

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

VÄLKOMNA!

Revidering av SvA:s årslista fr o m 20220101

Bästa Veteran och Bästa Nykomling tas bort när det gäller LC.
 
Revidering av SvAs poängberäkning för årets LC-afghan fr o m 20220101
Årslistan för lure coursing baseras på afghanhundarnas slutsumma på max fem av SvVK:s prov. CACIL-klass och CSS-klass sammanräknas. Årets fem bästa resultat räknas. Endast svenska hundar räknas med.
 
Årets LC-afghan räknas ut enligt följande:
Afghanhund 1: har startat på tre prov med följande resultat: 298 p, 315 p, 325 p = 938 slutpoäng
Afghanhund 2: har också startat på tre prov med följande resultat: 315 p, 296 p, 335 p = 946 slutpoäng. I detta fall kommer afghanhund 2 placeras före afghanhund 1 på årslistan.!

Obligatorisk mätning av afghanhundar 2020-2022

Mätning av afghanhundarna kommer att ge en nulägesbeskrivning av hur väl hundarna överensstämmer med rasstandarden, och kommer, förhoppningsvis, att ge ett bra underlag för uppdateringen av RAS.

Välkommen till Svenska Afghanhundklubben

Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sverige. Här på vår hemsida kan du hitta massor med information om både klubben och rasen. Vi har också information om utställning och lure coursing. Under aktiviteter finns kalender och resultat för utställning coh lure coursing, även årslistor och övriga aktiviteter.  Varje år anordnar klubben två rasspecialer.
Besök oss gärna på Facebook >>