SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBEN HÄLSOENKÄT 2019

FYLL I EN ENKÄT PER HUND FÖR ALLA HUNDAR FÖDDA 2005-2018. ENKÄTEN FINNER DU HÄR >>

OBSERVERA! Endast SVENSKÄGDA hundar ingår i enkäten.
Valpar under ett år ingår INTE i enkätundersökningen
RAS dokumentet för afghanhund skall uppdateras under år 2021. För att kunna göra en uppföljning av hur afghanhundarnas hälso- och mentalstatus har utvecklats genomför Svenska Afghanhundklubben 2019 en hälsoenkät. Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt. 
Som enkätbas har vi använt den modell som Svenska Kennelklubben har utarbetat. Svaren presenteras endast i sammandrag, så att enskilda hundar inte kan identifieras. 
ALLA svar är värdefulla och hjälper oss att få en helhetsbild av afghanhundens hälso- och mentalstatus i dag. 
ALLA afghanhundsägare är välkomna att fylla i enkäten, man behöver inte vara medlem i Svenska Afghanhundklubben. Nuvarande RAS-dokument finns på vår hemsida.

VÄLKOMNA TILL TVÅ SPÄNNANDE VINTHUNDSHELGER I SOMMAR!

I år arrangerar Svenska Afghanhundklubben två officiella utställningar. Till båda utställningar har vi bjudit in amerikanska rasspecialister som aldrig dömt afghanhundar officiellt i Sverige tidigare.

Helg 1 är SKOKLOSTER SUMMER SHOW at STRÖMSHOLM 27-28 juli tillsammans med SvVK östra
Lördag den 27 juli är Michael Canalizo, USA domare på Svenska Afghanhundklubbens utställning och söndag den 28 juli är det Magnus Hagstedt som är domare på SvVKs utställning.
PM Svenska Afghanhundklubbens utställning 27 juli finns här.

Helg 2 är den 31 augusti- 1 september i Munka Ljungby tillsammans med SvVK södra.
Domare på Svenska Afghanhundklubbens utställning den 1 september är Dr Jerry Klein, USA
Lördag den 31 augusti är Ingrid Krah Heiermann, Tyskland domare på SvVKs utställning.
PM Svenska Afghanhundklubbens utställning 1 september finns här.
Lördag den 31 augusti efter bedömningen kommer Svenska Afghanhundklubben att ha en RAS-träff för afghanhundsägare och uppfödare.

Strömsholm

Michael C jerry klein

 

Välkommen till Svenska Afghanhundklubben

Svenska Afghanhundklubben är rasklubben för afghanhundar i Sverige. Här på vår hemsida kan du hitta massor med information om både klubben och rasen. Vi har också information om utställning och lure coursing. Under aktiviteter finns kalender och resultat för utställning coh lure coursing, även årslistor och övriga aktiviteter.  Varje år anordnar klubben två rasspecialer.
Besök oss gärna på Facebook >>

Månadens bild

201906

Det behövs fler fina, roliga, söta bilder på afghanhundar på vår hemsida. Svenska Afghanhundklubben bjuder därför in medlemmar att skicka in bilder som kan publiceras. Vi efterlyser framförallt ”vardagsbilder”. Bilderna mailas till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se