Skip to content

Ordförande
Elisabet Levén
ordforande@svenskaafghanhundklubben.se

Sekreterare (suppleant)
Birgitta Strömberg
sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Elin Sandström
elin.sandstrom@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Isa Söderkvist
isa.soderkvist@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Susanne Boy Löjdquist
susanne.boy.lojdquist@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Jenny Kristiansson
jenny.kristiansson@svenskaafghanhundklubben.se

Valpförmedling
Ewa Stark
valpar@svenskaafghanhundklubben.se

Valberedningen
Saori Wohlin (sammankallande)
Maud Virf
Lena Junkergård

Avelsråd
avelsrad@svenskaafghanhundklubben.se

Vice ordförande
Camilla Fritz
vice_ordforande@svenskaafghanhundklubben.se

Kassör (utanför styrelsen)
Yvette Charlesdotter
kassor@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot, redaktör för tidningen
Maria Ohlsson
maria.ohlsson@svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Viktor Magnevill
viktor.magnevill@svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Ewa Stark
eva.stark@svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Zakarias Lundmark
zakarias.lundmark@svenskaafghanhundklubben.se

Revisorer
Bo G. Wallin
Anders Junkergård

Utställningskommittéer
Södra Sverige
Christina Gustavsson
Skokloster Summer Show
Yvette Charlesdotter och Elisabet Levén

Webmaster
Jessica Bolander
webmaster@svenskaafghanhundklubben.se

ragna2

Ordförande
Elisabet Levén
ordforande@svenskaafghanhundklubben.se

Sekreterare (suppleant)
Birgitta Strömberg
sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Elin Sandström
elin.sandstrom@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Isa Söderkvist
isa.soderkvist@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Susanne Boy Löjdquist
susanne.boy.lojdquist@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot
Jenny Kristiansson
jenny.kristiansson@svenskaafghanhundklubben.se

Valpförmedling
Ewa Stark
valpar@svenskaafghanhundklubben.se

Valberedningen
Saori Wohlin (sammankallande)
Maud Virf
Lena Junkergård

Avelsråd
avelsrad@svenskaafghanhundklubben.se

Vice ordförande
Camilla Fritz
vice_ordforande@svenskaafghanhundklubben.se

Kassör (utanför styrelsen)
Yvette Charlesdotter
kassor@svenskaafghanhundklubben.se

Ledamot, redaktör för tidningen
Maria Ohlsson
maria.ohlsson@svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Viktor Magnevill
viktor.magnevill@svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Ewa Stark
eva.stark@svenskaafghanhundklubben.se

Suppleant
Zakarias Lundmark
zakarias.lundmark@svenskaafghanhundklubben.se

Revisorer
Bo G. Wallin
Anders Junkergård

Utställningskommittéer
Södra Sverige
Christina Gustavsson
Skokloster Summer Show
Yvette Charlesdotter och Elisabet Levén

Webmaster
Jessica Bolander
webmaster@svenskaafghanhundklubben.se

ragna2