Skip to content

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Svenska Afghanhundklubben så behöver du bara betala in rätt medlemsavgift och ange ditt namn och din adress. Du kan också kontakta styrelsen, så hjälper de dig att bli medlem.

I och med betalning av medlemsavgiften godkänns att SvA lagrar de uppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap. Läs mer här >>

Om du är nybliven afghanägare, fråga din uppfödare om valpgåvomedlemskap.

Medlemsavgifter 2024
Fullbetalande medlem: 275:-
Valpgåvomedlemskap: 100:-
Familjemedlemskap: 25:-
Utländska medlemmar: 325:-
Valpgåvomedlemskap utland: 125:-

Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

Som medlem får man delta på årsmötet, i alla aktiviteter och ställa ut på våra rasspecialer samt en årsbok för det år som medlemsavgiften betalats och två PM-nummer. Årsboken som speglar det år man betalat för utkommer under våren nästkommande år.

linda1

Bli medlem

Om du vill bli medlem i Svenska Afghanhundklubben så behöver du bara betala in rätt medlemsavgift och ange ditt namn och din adress. Du kan också kontakta styrelsen, så hjälper de dig att bli medlem.

I och med betalning av medlemsavgiften godkänns att SvA lagrar de uppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap. Läs mer här >>

Om du är nybliven afghanägare, fråga din uppfödare om valpgåvomedlemskap.

Medlemsavgifter 2024
Fullbetalande medlem: 275:-
Valpgåvomedlemskap: 100:-
Familjemedlemskap: 25:-
Utländska medlemmar: 325:-
Valpgåvomedlemskap utland: 125:-

Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

Som medlem får man delta på årsmötet, i alla aktiviteter och ställa ut på våra rasspecialer samt en årsbok för det år som medlemsavgiften betalats och två PM-nummer. Årsboken som speglar det år man betalat för utkommer under våren nästkommande år.

linda1

Senast uppdaterat

Kommande aktiviteter