Skip to content

SvVK Tånga Hed Officiell 8/9 2018
Domare Agneta Doverholt
Antal deltagande hundar: 6+5

BIR C.I.B. DK UCH FI UCH SE UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 CERT Khaos d’ Dreamlover
BH-3 NO UCH SE UCH Bar Kin’s Tough Enough
BH-4 DK UCH SE UCH Khaos Love Rollercoaster
R-CERT Bar Kin’s Golden Heart
BIM CERT Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-2 DK UCH SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 R-CERT Alphaville’s Frozen Asset

Juniorklass hanar
EXC-1 CK R-CERT BAR KIN’S GOLDEN HEART

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT KHAOS D’ DREAMLOVER

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR AL-WAHID EBN NACIRA VON HAUSSMAN
EXC-2 CK BH-3 BAR KIN’S TOUGH ENOUGH
EXC-3 CK BH-4 KHAOS LOVE ROLLERCOASTER

Veteranklass hanar
EXC-1 AFSHAR MAN IN THE MOON

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BIM CERT YASMIN BINT BATTAL VON HAUSSMAN

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-3 R-CERT ALPHAVILLE’S FROZEN ASSET
EXC-2 GOLDDRAGON BORN TO RUN
VG-3 CELESTIAN SEEKING MILLIONAIRE

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-2 AFSHAR MOUSSE AU CHOCOLAT

SvVK Tånga Hed Officiell 8/9 2018
Domare Agneta Doverholt
Antal deltagande hundar: 6+5

BIR C.I.B. DK UCH FI UCH SE UCH Al-Wahid Ebn Nacira Von Haussman
BH-2 CERT Khaos d’ Dreamlover
BH-3 NO UCH SE UCH Bar Kin’s Tough Enough
BH-4 DK UCH SE UCH Khaos Love Rollercoaster
R-CERT Bar Kin’s Golden Heart
BIM CERT Yasmin Bint Battal Von Haussman
BT-2 DK UCH SE UCH Afshar Mousse Au Chocolat
BT-3 R-CERT Alphaville’s Frozen Asset

Juniorklass hanar
EXC-1 CK R-CERT BAR KIN’S GOLDEN HEART

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT KHAOS D’ DREAMLOVER

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR AL-WAHID EBN NACIRA VON HAUSSMAN
EXC-2 CK BH-3 BAR KIN’S TOUGH ENOUGH
EXC-3 CK BH-4 KHAOS LOVE ROLLERCOASTER

Veteranklass hanar
EXC-1 AFSHAR MAN IN THE MOON

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BIM CERT YASMIN BINT BATTAL VON HAUSSMAN

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-3 R-CERT ALPHAVILLE’S FROZEN ASSET
EXC-2 GOLDDRAGON BORN TO RUN
VG-3 CELESTIAN SEEKING MILLIONAIRE

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-2 AFSHAR MOUSSE AU CHOCOLAT

Senast uppdaterat

Kommande aktiviteter