Skip to content

SvVK Hässleholm Officiell 13/5 2023
Domare KIRGAN-KHOURY C
Antal deltagande hundar: 3+2

BIR DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Mandinah Mercury Rising
BH-2 DK UCH SE UCH Agha Djari’s Untold Chapter
BIM DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Mandinah Mystical Whisper
BT-2 C.I.B. DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious Delight

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BIR MANDINAH MERCURY RISING
EXC-2 LEEJOY’S INFINITY

Championklass hanar
EXC-1 CK BH-2 AGHA DJARI’S UNTOLD CHAPTER

Championklass tikar
EXC-1 CK BIM MANDINAH MYSTICAL WHISPER

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-2 LEEJOY’S DELICIOUS DELIGHT

SvVK Hässleholm Officiell 13/5 2023
Domare KIRGAN-KHOURY C
Antal deltagande hundar: 3+2

BIR DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Mandinah Mercury Rising
BH-2 DK UCH SE UCH Agha Djari’s Untold Chapter
BIM DK UCH FI UCH NO UCH SE UCH Mandinah Mystical Whisper
BT-2 C.I.B. DK UCH SE UCH Leejoy’s Delicious Delight

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BIR MANDINAH MERCURY RISING
EXC-2 LEEJOY’S INFINITY

Championklass hanar
EXC-1 CK BH-2 AGHA DJARI’S UNTOLD CHAPTER

Championklass tikar
EXC-1 CK BIM MANDINAH MYSTICAL WHISPER

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BT-2 LEEJOY’S DELICIOUS DELIGHT