Skip to content

SvA Munka Ljungby Officiell 1/9 2019
Domare Jerry Klein USA, (14+14)

BIS och BIM Munka Ljungby 2

BIR Not Guilty Who’s Laughing Now
BT2 CH KIngsleah Wild At Heart
BT3 CH Jangels Dream Come True
BT4 CH Mandinah Key to My heart
BIM CH Xenos Sandor
BH2 Not Guilty Where’s Waldo
BH3 CH Jangels Hawk Eye
BH4 Kingsleah Ain’t No Angel

BIS valp 2
BIR valp
Agha Djari’s Timeless Testimonian

BIS och BIM junior 2
BIR junior Not Guilty Who’s Laughing Now
BIM junior Not Guilty Where’s Waldo

BIS unghund 2
BIR unghund Alpahville’s Blow My Kilt Up

BIS veteran 2
BIR veteran CH Mandinah Joyful Whisper

BIS uppfödare 2
BIR uppfödare Jangels

BIS avelsgrupp 2
BIR avelsgrupp CH Jangels Hawk Eye

Bästa Rörelser Munka Ljungby 2
Bästa rörelser CH Kingsleah Wild At Heart

Juniorklass hanar
EXC-1 CK CERT NOT GUILTY WHERE’S WALDO
EXC-2 CK R-CERT KINGSLEAH STORMY CLOUD
EXC-3 SPIRIT RIDGE BOLD RULER OF CELEBRE
EXC-4 KHAOS PADDY D’HOLYMAN
EXC ORIENTALWIND’S ASTRIX

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK ALPHAVILLE’S BLOW MY KILT UP

Öppenklass Hanar
EXC-1 CK BH-4 KINGSLEAH AIN’T NO ANGEL
EXC-2 CK GILTHONIEL’S PRINCE OF ITHILIEN
EXC-3 ALPHAVILLE’S WHET YOUR APPETITE

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM XENOS SANDOR
EXC-2 CK BH-2 JANGEL’S HAWK EYE
EXC-3 CK BH-3 GILTHONIEL’S PILGRIM OF AVALON
EXC-4 CK MANDINAH KALABALIKEN I BENDER

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BIR CERT NOT GUILTY WHO’S LAUGHING NOW
EXC-2 CK NOT GUILTY WILD CHASE
EXC-3 CK JANGEL’S WATCH OUT
EXC-4 JANGEL’S WHAT A DREAM

Öppenklass tikar
EXC-1 CK R-CERT XENOS TELLS A STORY
EXC-2 CK CELESTIAN SEEKING MILLIONAIRE
EXC-3 CK AWBARI CANDY MOONFLOWER
EXC-4 JO-KIN’S EXOTIC BIRDS DO NOT TWEET

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 KINGSLEAH WILD AT HEART
EXC-2 CK BT-3 JANGEL’S DREAM COME TRUE
EXC-3 CK BT-4 MANDINAH KEY TO MY HEART
EXC-4 CALAMUS CORVETTE

Veteranklass tikar
EXC-1 CK MANDINAH JOYFUL WHISPER
EXC-2 CK AWBARI CANDY RAIN

SvA Munka Ljungby Officiell 1/9 2019
Domare Jerry Klein USA, (14+14)

BIS och BIM Munka Ljungby 2

BIR Not Guilty Who’s Laughing Now
BT2 CH KIngsleah Wild At Heart
BT3 CH Jangels Dream Come True
BT4 CH Mandinah Key to My heart
BIM CH Xenos Sandor
BH2 Not Guilty Where’s Waldo
BH3 CH Jangels Hawk Eye
BH4 Kingsleah Ain’t No Angel

BIS valp 2
BIR valp
Agha Djari’s Timeless Testimonian

BIS och BIM junior 2
BIR junior Not Guilty Who’s Laughing Now
BIM junior Not Guilty Where’s Waldo

BIS unghund 2
BIR unghund Alpahville’s Blow My Kilt Up

BIS veteran 2
BIR veteran CH Mandinah Joyful Whisper

BIS uppfödare 2
BIR uppfödare Jangels

BIS avelsgrupp 2
BIR avelsgrupp CH Jangels Hawk Eye

Bästa Rörelser Munka Ljungby 2
Bästa rörelser CH Kingsleah Wild At Heart

Juniorklass hanar
EXC-1 CK CERT NOT GUILTY WHERE’S WALDO
EXC-2 CK R-CERT KINGSLEAH STORMY CLOUD
EXC-3 SPIRIT RIDGE BOLD RULER OF CELEBRE
EXC-4 KHAOS PADDY D’HOLYMAN
EXC ORIENTALWIND’S ASTRIX

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK ALPHAVILLE’S BLOW MY KILT UP

Öppenklass Hanar
EXC-1 CK BH-4 KINGSLEAH AIN’T NO ANGEL
EXC-2 CK GILTHONIEL’S PRINCE OF ITHILIEN
EXC-3 ALPHAVILLE’S WHET YOUR APPETITE

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM XENOS SANDOR
EXC-2 CK BH-2 JANGEL’S HAWK EYE
EXC-3 CK BH-3 GILTHONIEL’S PILGRIM OF AVALON
EXC-4 CK MANDINAH KALABALIKEN I BENDER

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BIR CERT NOT GUILTY WHO’S LAUGHING NOW
EXC-2 CK NOT GUILTY WILD CHASE
EXC-3 CK JANGEL’S WATCH OUT
EXC-4 JANGEL’S WHAT A DREAM

Öppenklass tikar
EXC-1 CK R-CERT XENOS TELLS A STORY
EXC-2 CK CELESTIAN SEEKING MILLIONAIRE
EXC-3 CK AWBARI CANDY MOONFLOWER
EXC-4 JO-KIN’S EXOTIC BIRDS DO NOT TWEET

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-2 KINGSLEAH WILD AT HEART
EXC-2 CK BT-3 JANGEL’S DREAM COME TRUE
EXC-3 CK BT-4 MANDINAH KEY TO MY HEART
EXC-4 CALAMUS CORVETTE

Veteranklass tikar
EXC-1 CK MANDINAH JOYFUL WHISPER
EXC-2 CK AWBARI CANDY RAIN