Skip to content

Svenska Afghanhundklubben inbjuder till officiell utställning i APALBY, Västerås söndagen den 30 juli 2023

Domare
MONICA BOOTH-THOMSON, kennel Sacheverell, UK
Domarpresentation >>

KLASSER & AVGIFTER
Inofficiella klasser 200 kronor
Babyklass 4-6 månader
Valpklass 6-9 månader
Nedklippt klass

Officiella klasser 350 kronor
Juniorklass 9-18 månader
Unghundsklass 15-24 månader
Bruks-, öppen- och championklass från 15 månader

Officiella klasser veteraner
8-10 år 250 kronor
10-        Gratis

FLERHUNDSRABATT
Om samma ägare anmält mer än totalt två hundar i juniorklass, unghundsklass, öppenklass, bruksklass eller championklass är anmälningsavgiften 300 kronor fr o m tredje hunden.  OBS samtliga ägare ska vara desamma på alla hundar för att rabatt ska utgå.

ANMÄLAN
Onlineanmälan >>
Anmälan är mottagen först när ni erhållit bekräftelse i retur, i annat fall är anmälan inte mottagen.
Samtliga uppgifter om hund och ägare ska vara ifyllda i anmälan. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller betalning returneras. Telefonanmälan mottages ej, men vi hjälper dig gärna.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Sätts in på plusgiro 627109-2.
Hundens namn och registreringsnummer ska anges vid betalning.
Payment to this account IBAN: SE68 9500 0099 6042 0627 1092, BIC: NDEASESS

KRAV FÖR DELTAGANDE
Vaccination enligt SKKs championat- och utställningsbestämmelser. För att delta i utställningen krävs medlemskap i SvA för svenskägda hundar. Detta gäller inte valpklasserna eller nerklippt klass.
For foreign dogs, a copy of the original pedigree should be sent to reg@skk.se

INFORMATION
Yvette Charlesdotter, tel 0707-543770 eller charlesdotter@gmail.com

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALDAG 9 JULI 2023
VÄLKOMNA!

Svenska Afghanhundklubben inbjuder till officiell utställning i APALBY, Västerås söndagen den 30 juli 2023

Domare
MONICA BOOTH-THOMSON, kennel Sacheverell, UK
Domarpresentation >>

KLASSER & AVGIFTER
Inofficiella klasser 200 kronor
Babyklass 4-6 månader
Valpklass 6-9 månader
Nedklippt klass

Officiella klasser 350 kronor
Juniorklass 9-18 månader
Unghundsklass 15-24 månader
Bruks-, öppen- och championklass från 15 månader

Officiella klasser veteraner
8-10 år 250 kronor
10-        Gratis

FLERHUNDSRABATT
Om samma ägare anmält mer än totalt två hundar i juniorklass, unghundsklass, öppenklass, bruksklass eller championklass är anmälningsavgiften 300 kronor fr o m tredje hunden.  OBS samtliga ägare ska vara desamma på alla hundar för att rabatt ska utgå.

ANMÄLAN
Onlineanmälan >>
Anmälan är mottagen först när ni erhållit bekräftelse i retur, i annat fall är anmälan inte mottagen.
Samtliga uppgifter om hund och ägare ska vara ifyllda i anmälan. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller betalning returneras. Telefonanmälan mottages ej, men vi hjälper dig gärna.

ANMÄLNINGSAVGIFT
Sätts in på plusgiro 627109-2.
Hundens namn och registreringsnummer ska anges vid betalning.
Payment to this account IBAN: SE68 9500 0099 6042 0627 1092, BIC: NDEASESS

KRAV FÖR DELTAGANDE
Vaccination enligt SKKs championat- och utställningsbestämmelser. För att delta i utställningen krävs medlemskap i SvA för svenskägda hundar. Detta gäller inte valpklasserna eller nerklippt klass.
For foreign dogs, a copy of the original pedigree should be sent to reg@skk.se

INFORMATION
Yvette Charlesdotter, tel 0707-543770 eller charlesdotter@gmail.com

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALDAG 9 JULI 2023
VÄLKOMNA!

Senast uppdaterat

Kommande aktiviteter