Skip to content

Obligatorisk mätning av afghanhundar 2020-2022

Mätning av afghanhundarna kommer att ge en nulägesbeskrivning av hur väl hundarna överensstämmer med rasstandarden, och kommer, förhoppningsvis, att ge ett bra underlag för uppdateringen av RAS.

Rasen har ingen min- eller maxhöjd men anger i standarden en idealhöjd som säger:
Mankhöjd Hanhundar: idealhöjd 68- 74 cm
Tikar: Idealhöjd 63-69 cm

Obligatorisk mätning av afghanhundar 2020-2022

Mätning av afghanhundarna kommer att ge en nulägesbeskrivning av hur väl hundarna överensstämmer med rasstandarden, och kommer, förhoppningsvis, att ge ett bra underlag för uppdateringen av RAS.

Rasen har ingen min- eller maxhöjd men anger i standarden en idealhöjd som säger:
Mankhöjd Hanhundar: idealhöjd 68- 74 cm
Tikar: Idealhöjd 63-69 cm