Skip to content

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2022

Vi hälsar alla medlemmar i Svenska Afghanhundklubben välkomna till
ÅRSMÖTE söndagen den 13 mars 2022 kl 11.00
Årsmötet kommer att vara digitalt och det enda som krävs av medlemmarna är att betala medlemsavgiften samt anmäla sitt deltagande SENAST den 6 mars 2022 till kassor@svenskaafghanhundklubben.se.
Alla som anmält sig till mötet kommer att få information via mail angående hur deltagandet kommer att genomföras.
Motioner och skrivelser måste vara styrelsen tillhanda senast 20/2 2022, via mail till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se, alternativt via post till:
Birgitta Strömberg, Oskar Baeckströms väg 9, 129 35 Hägersten.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast den 6 mars 2022.

Resultatrapport 2021 >>
Balansrapport 2021 >>

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022!
Medlemsavgifter 2022
Fullbetalande medlem: 250 kr
Valpgåvomedlemskap: 75 kr
Familjemedlemskap: 25 kr
Utländska medlemmar: 300 kr
Valpgåvomedlemskap utland 100 kr

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

VÄLKOMNA!

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE 2022

Vi hälsar alla medlemmar i Svenska Afghanhundklubben välkomna till
ÅRSMÖTE söndagen den 13 mars 2022 kl 11.00
Årsmötet kommer att vara digitalt och det enda som krävs av medlemmarna är att betala medlemsavgiften samt anmäla sitt deltagande SENAST den 6 mars 2022 till kassor@svenskaafghanhundklubben.se.
Alla som anmält sig till mötet kommer att få information via mail angående hur deltagandet kommer att genomföras.
Motioner och skrivelser måste vara styrelsen tillhanda senast 20/2 2022, via mail till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se, alternativt via post till:
Birgitta Strömberg, Oskar Baeckströms väg 9, 129 35 Hägersten.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast den 6 mars 2022.

Resultatrapport 2021 >>
Balansrapport 2021 >>

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022!
Medlemsavgifter 2022
Fullbetalande medlem: 250 kr
Valpgåvomedlemskap: 75 kr
Familjemedlemskap: 25 kr
Utländska medlemmar: 300 kr
Valpgåvomedlemskap utland 100 kr

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

VÄLKOMNA!

Senast uppdaterat

Kommande aktiviteter