Skip to content

Som medlem i Svenska Afghanhundklubben har du rätt att delta på SvA:s utställningar samt övriga aktiviteter som ordnas av SvA.   Medlemmar får  fyra nummer av tidningen Afghaner

fb

Som medlem i Svenska Afghanhundklubben har du rätt att delta på SvA:s utställningar samt övriga aktiviteter som ordnas av SvA.   Medlemmar får  fyra nummer av tidningen Afghaner

fb