Skip to content

SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBEN HÄLSOENKÄT 2019

FYLL I EN ENKÄT PER HUND FÖR ALLA HUNDAR FÖDDA 2005-2018.

OBSERVERA! Endast SVENSKÄGDA hundar ingår i enkäten.
Valpar under ett år ingår INTE i enkätundersökningen
RAS dokumentet för afghanhund skall uppdateras under år 2021. För att kunna göra en uppföljning av hur afghanhundarnas hälso- och mentalstatus har utvecklats genomför Svenska Afghanhundklubben 2019 en hälsoenkät. Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt.
Som enkätbas har vi använt den modell som Svenska Kennelklubben har utarbetat. Svaren presenteras endast i sammandrag, så att enskilda hundar inte kan identifieras.
ALLA svar är värdefulla och hjälper oss att få en helhetsbild av afghanhundens hälso- och mentalstatus i dag.
ALLA afghanhundsägare är välkomna att fylla i enkäten, man behöver inte vara medlem i Svenska Afghanhundklubben. Nuvarande RAS-dokument finns på vår hemsida.

SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBEN HÄLSOENKÄT 2019

FYLL I EN ENKÄT PER HUND FÖR ALLA HUNDAR FÖDDA 2005-2018.

OBSERVERA! Endast SVENSKÄGDA hundar ingår i enkäten.
Valpar under ett år ingår INTE i enkätundersökningen
RAS dokumentet för afghanhund skall uppdateras under år 2021. För att kunna göra en uppföljning av hur afghanhundarnas hälso- och mentalstatus har utvecklats genomför Svenska Afghanhundklubben 2019 en hälsoenkät. Enkäten besvaras anonymt och svaren behandlas konfidentiellt.
Som enkätbas har vi använt den modell som Svenska Kennelklubben har utarbetat. Svaren presenteras endast i sammandrag, så att enskilda hundar inte kan identifieras.
ALLA svar är värdefulla och hjälper oss att få en helhetsbild av afghanhundens hälso- och mentalstatus i dag.
ALLA afghanhundsägare är välkomna att fylla i enkäten, man behöver inte vara medlem i Svenska Afghanhundklubben. Nuvarande RAS-dokument finns på vår hemsida.