Medlemstidning

Annonspriser medlemmar
Helsida färg 500:-
Dubbelsida färg 800:-
Baksida 1500,-
Insida fram & bak 800,-
Championannons (⅓ sida) 50,-
Veteranannons (⅓ sida) 50,-
Medlemmar kan få hedra sin avlidna hund gratis i årsboken >>

Annonspriser icke medlemmar
Helsida färg 800,-
Dubbelsida färg 1000,-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

Redaktör
Maria Ohlsson
maria.ohlsson@svenskaafghanhundklubben.se

Screenshot_20240101_163913_Drive