Skip to content

Årsmöte

Svenska Afghanhundklubbens årsmöte för 2020 flyttas till årsmötet 2021.

SKK har gett generell dispens att skjuta på årsmötet till 2021
Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell dispens att skjuta upp sina års- eller fullmäktigemöten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller under förutsättning att det finns en ren revisionsberättelse från klubbens revisorer.
Läs mer på SKKs hemsida: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/

Årsmöte

Svenska Afghanhundklubbens årsmöte för 2020 flyttas till årsmötet 2021.

SKK har gett generell dispens att skjuta på årsmötet till 2021
Klubbar som samlar färre än 3 000 medlemmar meddelas generell dispens att skjuta upp sina års- eller fullmäktigemöten till 2021 och då avhandla två verksamhetsår. Dispensen gäller under förutsättning att det finns en ren revisionsberättelse från klubbens revisorer.
Läs mer på SKKs hemsida: https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/

Senast uppdaterat

Kommande aktiviteter