Skip to content
Menu

Årsmöte 17/3

Kallelse till årsmöte

Vi hälsar alla medlemmar i Svenska Afghanhundklubben välkomna att delta på vårt Årsmöte. Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom söndagen den 17 mars 2024 kl 11.00

För att delta i mötet ska medlemsavgiften vara betald och anmälan om deltagande senast den 10 mars 2024 till kassor@svenskaafghanhundklubben.se

Alla som anmält sig till mötet kommer att få närmare information via mail.

Motioner och skrivelser
måste vara styrelsen tillhanda senast den 25 februari 2024, via mail till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se

Är du intresserad av att engagera dig i klubben framöver, kontakta gärna sittande styrelse eller valberedning innan mötet. Årsmöteshandlingar kommer att skickas via mail till de som anmält sig till årsmötet.

KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2024!
Fullbetalande medlem 275 kr
Familjemedlemskap 25 kr
Utländska medlemmar 325 kr
Valpgåvomedlemskap 100 kr
Valpgåvomedlemskap utland 125 kr

Betalning till:
PlusGiro 62 71 09-2
IBAN: SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC: NDEASESS

VARMT VÄLKOMNA!