Skip to content

Årslista lure coursing 2021

(inom parentes antal prov som hunden deltagit i)

1. Khaos Angeleyes Never Dies (t) – 102 poäng (5)
2. Khaos Yesterdays Child (t) – 83 poäng (4)
3. Khaos Tomorrows Addiction (h) – 56 poäng (4)
4. Alfajiri Changeez (h) – 53 poäng (3)
5. Mandinah Lyrical Whisper (t) – 46 poäng (2)
6. Way Up Cardi B To Khaos (t) – 35 poäng (2)
7. Tash Kurgan New Girl (t) – 23 poäng (1)
8. Unstoppable Cut To The Chase (t) – 17 poäng (1)

Poängräkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv. plus ett poäng för varje slagen hund i lopp 1. Exempelvis: 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = Slutpoäng. Årslistan för lure coursing baseras på afghanhundarnas slutsumma på max fem av SvVK:s prov. CACIL-klass och CSS-klass sammanräknas. Årets fem bästa resultat räknas. Endast svenska hundar räknas med.

Årslista lure coursing 2021

(inom parentes antal prov som hunden deltagit i)

1. Khaos Angeleyes Never Dies (t) – 102 poäng (5)
2. Khaos Yesterdays Child (t) – 83 poäng (4)
3. Khaos Tomorrows Addiction (h) – 56 poäng (4)
4. Alfajiri Changeez (h) – 53 poäng (3)
5. Mandinah Lyrical Whisper (t) – 46 poäng (2)
6. Way Up Cardi B To Khaos (t) – 35 poäng (2)
7. Tash Kurgan New Girl (t) – 23 poäng (1)
8. Unstoppable Cut To The Chase (t) – 17 poäng (1)

Poängräkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv. plus ett poäng för varje slagen hund i lopp 1. Exempelvis: 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = Slutpoäng. Årslistan för lure coursing baseras på afghanhundarnas slutsumma på max fem av SvVK:s prov. CACIL-klass och CSS-klass sammanräknas. Årets fem bästa resultat räknas. Endast svenska hundar räknas med.