Skip to content

Årslista lure coursing 2020

(inom parentes antal prov som hunden deltagit i)

Årets prov: Gusum, Mariestad, Stoxa, Söderhamn och Katrineholm

1. Khaos Angeleyes Never Dies (T) – 119 poäng (5)
2. Kaos d’Dreamlover (H) – 74 poäng (5)
3. Khaos Love Rollercoaster (H) – 71 poäng (5)
4. Alfajiri Changeez (H) – 69 poäng (3)
5. Yasmin Bint Battal Von Haussman (T) – 59 poäng (4)
6. Mandinah Kismet (H) – 57 poäng (4)
7. Way Up Cardi B To Khaos (T) – 40 poäng (2)
8. Tash Kurgan New Girl (T) – 23 poäng (1)
9. Khaos Tomorrows Addiction (H) – 14 poäng (1)

Tikar – Årets Lure Coursing tik
1. Khaos Angeleyes Never Dies – 119 poäng (5)
2. Yasmin Bint Battal Von Haussman – 59 poäng (4)
3. Way Up Cardi B To Khaos – 40 poäng (2)
4. Tash Kurgan New Girl – 23 poäng (1)

Hanar – Årets Lure Coursing hane
1. Kaos d’ Dreamlover – 74 poäng (5)
2. Khaos Love Rollercoaster – 71 poäng (5)
3. Alfajiri Changeez – 69 poäng (3)
4. Mandinah Kismet – 57 poäng (4)
5. Khaos Tomorrows Addiction – 14 poäng (1)

Poängräkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv. plus ett poäng för varje slagen hund i lopp 1. Exempelvis: 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = Slutpoäng.
Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella prov räknas. Endast svenska hundar räknas med.

Årslista lure coursing 2020

(inom parentes antal prov som hunden deltagit i)

Årets prov: Gusum, Mariestad, Stoxa, Söderhamn och Katrineholm

1. Khaos Angeleyes Never Dies (T) – 119 poäng (5)
2. Kaos d’Dreamlover (H) – 74 poäng (5)
3. Khaos Love Rollercoaster (H) – 71 poäng (5)
4. Alfajiri Changeez (H) – 69 poäng (3)
5. Yasmin Bint Battal Von Haussman (T) – 59 poäng (4)
6. Mandinah Kismet (H) – 57 poäng (4)
7. Way Up Cardi B To Khaos (T) – 40 poäng (2)
8. Tash Kurgan New Girl (T) – 23 poäng (1)
9. Khaos Tomorrows Addiction (H) – 14 poäng (1)

Tikar – Årets Lure Coursing tik
1. Khaos Angeleyes Never Dies – 119 poäng (5)
2. Yasmin Bint Battal Von Haussman – 59 poäng (4)
3. Way Up Cardi B To Khaos – 40 poäng (2)
4. Tash Kurgan New Girl – 23 poäng (1)

Hanar – Årets Lure Coursing hane
1. Kaos d’ Dreamlover – 74 poäng (5)
2. Khaos Love Rollercoaster – 71 poäng (5)
3. Alfajiri Changeez – 69 poäng (3)
4. Mandinah Kismet – 57 poäng (4)
5. Khaos Tomorrows Addiction – 14 poäng (1)

Poängräkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv. plus ett poäng för varje slagen hund i lopp 1. Exempelvis: 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = Slutpoäng.
Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella prov räknas. Endast svenska hundar räknas med.