Skip to content

Årslista lure coursing 2019

reviderad 20191213 (inom parentes antal prov)

1. Khaos d’Dreamlover (h) – 111 poäng (5)
2. Mandinah Kismet (h) – 108 poäng (5)
3. Khaos Love Rollercoaster (h) – 97 poäng (5)
4. Khaos La Peregrina (t) – 38 poäng (2)
5. Kingsleah Sweet Heart (t) – 33 poäng (2)
6. Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) – 14 poäng (1)
7. Punapaulan Palle (h) – 10 poäng (1)

Årets Lure Coursing hane
1. Khaos d’Dreamlover – 111 poäng
2. Mandinah Kismet – 108 poäng
3. Khaos Love Rollercoaster – 97 poäng
4. Punapaulan Palle – 10 poäng

Årets Lure Coursing tik
1. Khaos La Peregrina – 38 poäng
2. Kingsleah Sweet Heart – 33 poäng
3. Alphaville’s Finger Lickin’ Good – 14 poäng

Poängräkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv. plus ett poäng
för varje slagen hund i lopp 1. Exempelvis: 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i
lopp 1 = Slutpoäng. Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella prov räknas.
Endast svenska hundar räknas med på årslistan.

Årslista lure coursing 2019

reviderad 20191213 (inom parentes antal prov)

1. Khaos d’Dreamlover (h) – 111 poäng (5)
2. Mandinah Kismet (h) – 108 poäng (5)
3. Khaos Love Rollercoaster (h) – 97 poäng (5)
4. Khaos La Peregrina (t) – 38 poäng (2)
5. Kingsleah Sweet Heart (t) – 33 poäng (2)
6. Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) – 14 poäng (1)
7. Punapaulan Palle (h) – 10 poäng (1)

Årets Lure Coursing hane
1. Khaos d’Dreamlover – 111 poäng
2. Mandinah Kismet – 108 poäng
3. Khaos Love Rollercoaster – 97 poäng
4. Punapaulan Palle – 10 poäng

Årets Lure Coursing tik
1. Khaos La Peregrina – 38 poäng
2. Kingsleah Sweet Heart – 33 poäng
3. Alphaville’s Finger Lickin’ Good – 14 poäng

Poängräkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv. plus ett poäng
för varje slagen hund i lopp 1. Exempelvis: 2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i
lopp 1 = Slutpoäng. Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella prov räknas.
Endast svenska hundar räknas med på årslistan.

Senast uppdaterat

Kommande aktiviteter