Skip to content

Årslista lure coursing 2017

Årslistan Lure Coursing 2017 (med delad första plats)
(Inom parentes antal prov)

1. Mandinah Key To My Heart (t) – 127 poäng (5)
1. Mandinah Kismet (h) – 127 poäng (5)
3. Caravan Din Damour (h) – 87 poäng (5)
4. Khaos La Peregrina (t) – 82 poäng (5)
5. Leejoy’s Glorious Gem (t) – 80 poäng (3)
6. Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) – 79 poäng (5)
7. Punapaulan Palle (h) – 61 poäng (3)
8. Mandinah Karismatic Whisper (t) – 54 poäng (5)
9. Orientalwind’s Zephyros (h) – 42 poäng (4)
10. Yhazin Flashy Looking Lady (t) – 39 poäng (3)
11. Oshanameh’s Old Habits Die Hard (h) – 33 poäng (2)
12. Orientalwind’s N’aschia (t) – 27 poäng (2)
13. Awbari Take A Bow (t) – 20 poäng (2)
14. Yhazin Freelancer (h) – 19 poäng (1)
15. Mandinah Just Around The Corner (h) – 8 poäng (1)

Årets Lure Coursing hane
1. Mandinah Kismet – 127 poäng
2. Caravan Din Damour – 87 poäng
3. Punapaulan Palle – 61 poäng
4. Orientalwind’s Zephyros – 42 poäng
5. Oshanameh’s Old Habits Die Hard – 33 poäng
6. Yhazin Freelancer – 19 poäng
7. Mandinah just Around The Corner – 8 poäng

Årets Lure Coursing tik
1. Mandinah Key To My Heart – 127 poäng
2. Khaos La Peregrina – 82 poäng
3. Leejoy’s Glorious Gem – 80 poäng
4. Alphaville’s Finger Lickin’ Good – 79 poäng
5. Mandinah Karismatic Whisper – 54 poäng
6. Yhazin Flashy Looking Lady – 39 poäng
7. Orientalwind’s N’aschia – 27 poäng
8. Awbari Take A Bow – 20 poäng

Poängberäkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv.
plus ett poäng för varje slagen hund som deltog i lopp 1. Exempelvis
2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = slutpoäng.
Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella bruksprov räknas.

Årslista lure coursing 2017

Årslistan Lure Coursing 2017 (med delad första plats)
(Inom parentes antal prov)

1. Mandinah Key To My Heart (t) – 127 poäng (5)
1. Mandinah Kismet (h) – 127 poäng (5)
3. Caravan Din Damour (h) – 87 poäng (5)
4. Khaos La Peregrina (t) – 82 poäng (5)
5. Leejoy’s Glorious Gem (t) – 80 poäng (3)
6. Alphaville’s Finger Lickin’ Good (t) – 79 poäng (5)
7. Punapaulan Palle (h) – 61 poäng (3)
8. Mandinah Karismatic Whisper (t) – 54 poäng (5)
9. Orientalwind’s Zephyros (h) – 42 poäng (4)
10. Yhazin Flashy Looking Lady (t) – 39 poäng (3)
11. Oshanameh’s Old Habits Die Hard (h) – 33 poäng (2)
12. Orientalwind’s N’aschia (t) – 27 poäng (2)
13. Awbari Take A Bow (t) – 20 poäng (2)
14. Yhazin Freelancer (h) – 19 poäng (1)
15. Mandinah Just Around The Corner (h) – 8 poäng (1)

Årets Lure Coursing hane
1. Mandinah Kismet – 127 poäng
2. Caravan Din Damour – 87 poäng
3. Punapaulan Palle – 61 poäng
4. Orientalwind’s Zephyros – 42 poäng
5. Oshanameh’s Old Habits Die Hard – 33 poäng
6. Yhazin Freelancer – 19 poäng
7. Mandinah just Around The Corner – 8 poäng

Årets Lure Coursing tik
1. Mandinah Key To My Heart – 127 poäng
2. Khaos La Peregrina – 82 poäng
3. Leejoy’s Glorious Gem – 80 poäng
4. Alphaville’s Finger Lickin’ Good – 79 poäng
5. Mandinah Karismatic Whisper – 54 poäng
6. Yhazin Flashy Looking Lady – 39 poäng
7. Orientalwind’s N’aschia – 27 poäng
8. Awbari Take A Bow – 20 poäng

Poängberäkning för årets LC afghan sker enligt följande:
För varje prov får nr 1 – 20 poäng, nr 2 – 18 poäng, nr 3 – 16 poäng, osv.
plus ett poäng för varje slagen hund som deltog i lopp 1. Exempelvis
2:a = 18 poäng + antal slagna hundar i lopp 1 = slutpoäng.
Årets fem bästa resultat från SvVK’s officiella bruksprov räknas.