Skip to content

Svenska Afghanhundklubben (SvAs) hantering av personuppgifter.

SvA behandlar alla personuppgifter enligt nuvarande PUL och kommande Dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och GDPR.

Dataskyddsförordningen: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

SvA hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig och i andra hand uppgifter lämnade av dig hos SKK. De uppgifter vi behöver är namn, postadress och e-postadress. SvA lagrar dina uppgifter avseende medlemskap under max två år och anmälan till utställning max ett år. Vi använder dina lagrade personuppgifter vid kontakt med dig (medlemmar) och utskick av PM i samband med utställning. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SvA. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de uppgifter SvA har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligt till SvA. kassör (du hittar adressen på klubbens hemsida www.svenskaafghanhundklubben.se).

Svenska Afghanhundklubben (SvAs) hantering av personuppgifter.

SvA behandlar alla personuppgifter enligt nuvarande PUL och kommande Dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och GDPR.

Dataskyddsförordningen: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

SvA hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig och i andra hand uppgifter lämnade av dig hos SKK. De uppgifter vi behöver är namn, postadress och e-postadress. SvA lagrar dina uppgifter avseende medlemskap under max två år och anmälan till utställning max ett år. Vi använder dina lagrade personuppgifter vid kontakt med dig (medlemmar) och utskick av PM i samband med utställning. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SvA. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de uppgifter SvA har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligt till SvA. kassör (du hittar adressen på klubbens hemsida www.svenskaafghanhundklubben.se).

Senast uppdaterat