Annonspriser medlemmar
Helsida färg till nr 1-2 2021 400:-
Helsida färg 500:-
Dubbelsida färg 700:-
Baksida 1000,-
Insida fram & bak 800,-
Championannons (⅓ sida) 50,-
Medlemmar kan få hedra sin avlidna hund gratis i årsboken >>

Annonspriser icke medlemmar
Helsida färg 700,-
Dubbelsida färg 900,-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

Redaktör
Maud Fast
Egilsvägen 14
168 56 Bromma
Tel 072-7002969
maud.fast [at] svenskaafghanhundklubben.se