Här kan du ladda ner RAS för afghanhund.

RAS agfhanhund - ladda ner

Bilaga 1A, hälsoenkät 2004 - ladda ner

Bilaga 1B, hälsoenkät 2008 - ladda ner

Bilaga 1C, kommentarer enkät 2008 - ladda ner

Bilaga 2, afghanhund - ladda ner

Bilaga 3, rasstandard - ladda ner

fritz4