Årslistor

Med anledning av alla inställda utställningar och LC prov har vi beslutat att:
• Årslistor utställning kommer inte att presenteras.
• Årslistor LC kommer endast att presenteras om det blir minst 5 officiella LC-prov under 2020.