Kallelse till ordinarie årsmöte 2020

Vi hälsar alla medlemmar i Svenska Afghanhundklubben välkomna till ÅRSMÖTE Lördagen den 21 mars 2020 i samband med SvVK´s utställning i Upplands Väsby.

Stockholms Hundsportcenter, Runsavägen 10, Upplands Väsby

Årsmötet börjar vid ringen ca 30 minuter efter afghanhundsbedömningen är slut.
Motioner och skrivelser måste vara styrelsen tillhanda senast 29/2 2020, via mail till sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se , alternativt via post till:
Birgitta Strömberg, Oskar Baeckströms väg 9, 129 35 Hägersten.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast den 14 mars 2020.

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020!
Medlemsavgifter 2020
Fullbetalande medlem: 250 kr
Valpgåvomedlemskap: 75 kr
Familjemedlemskap: 25 kr
Utländska medlemmar: 300 kr
Valpgåvomedlemskap utland: 100 kr

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC NDEASESS

FÖR ATT DELTA PÅ MÖTET MÅSTE DU VARA MEDLEM!
Varmt välkommen!