NU är det hög tid att tänka på annonser till Årsboken 2020!

Bokning och betalning av annons senast 31 december 2019, inlämning av färdiga annonser senast 31 januari 2020.

Bokning av annons samt färdigt material skickas till:
Maud Fast: maud.fast@svenskaafghanhundklubben.se

Annonspriser medlemmar

Helsida färg 500:-
Dubbelsida färg 700:-

Baksida 1000,-

Insida fram & bak 800,-

Championannons (⅓ sida) 50,-

Annonspriser icke medlemmar

Helsida färg 700,-

Dubbelsida färg 900,-

Betalningar
Plusgiro 62 71 09-2

IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092

BIC NDEASESS