OBLIGATORISK MÄTNING AV AFGHANHUNDAR 2020 och 2021

26/11 i Nykvarns Hundhall finns möjlighet att lära sig mer om mätning av hundar och att samtidigt få provmäta sin hund.
Information/mätning är gratis men kräver föranmälan till: sekreterare@svenskaafghanhundklubben.se senast den 25/11.


Mätning av afghanhundarna kommer att ge en nulägesbeskrivning av hur väl hundarna överensstämmer med rasstandarden, och kommer, förhoppningsvis, att ge ett bra underlag för uppdateringen av RAS.
Rasen har ingen min- eller maxhöjd men anger i standarden en idealhöjd som säger:
Mankhöjd Hanhundar: idealhöjd 68- 74 cm
Tikar: Idealhöjd 63-69 cm
För att ge afghanhundsägare möjlighet att se hur en mätning går till och att även kunna träningsmäta sina hundar kommer Svenska Afghanhundklubben ordna tillfällen för mätning av hundarna. Planen är att detta ska ske på flera platser runt om i Sverige.
Första tillfället att träna kommer att bli efter bedömningen i Boden den 19/10. Ulrica Ljungberg är kontaktperson på plats. Alla ör välkomna att prova även om man inte ställer ut sin hund. Man behöver heller inte vara medlem i SvA. Fler tillfällen kommer att presenteras på hemsidan och även på Facebook. / Styrelsen