Fokus för aktiviter under 2017 är sommarens utställning på Strömsholm. Årsmötet den 26/2 2017 beslutade att styrelsen inte kommer att ordna andra aktiviteter 2017 då intresset för de aktiviteter som ordnades under 2016 var mycket lågt. Medlemmar får gärna anordna/komma med förslag på aktiviteter som styrelsen kan hjälpa till att marknadsföra/genomföra.